Käyttöehdot - Talobee.com (Beta)

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Talobee Oy:n y-tunnus 2993631-2 kaikkiin ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Talobee Oy:n tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita (jäljempänä Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Talobee Oy:n ylläpitämiin Palveluihin. Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää.

Käyttäjä sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot. Käyttäjä ei saa luovuttaa tilin hallintaa kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyviä tapoja Palvelua käyttäessään.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista, eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palvelu on kuitenkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista Asiakkaan kannalta olennaisista katkoksista tai muista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet muutoinkin siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

Palveluun liittyen tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin ja aineistoihin, samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin ja/tai lisäyksiin, kuuluvat kokonaisuudessaan Talobee Oy:lle.

Nämä ehdot on laadittu Palvelun BETA-vaihetta varten ja niitä tullaan päivittämään. Näitä Palvelun käyttöehtoja voidaan muuttaa yksipuolisesti ilmoittamalla. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan joko sähköpostilla tai Palvelussa kirjautumissivulla. Käyttäjä hyväksyy ehtojen muutokset käyttämällä Palvelua.