Talobeen tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 26.4.2020

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Talobee Oy noudattaa hyviä kaupankäynnin tapoja asiakkaan tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Talobee Oy:n harjoittamia Internet-palveluja.

Rekisterinpitäjä

Talobee Oy Fredrikinkatu 61a, 6krs, 00100, Helsinki
Puh: 040 132 5612
Email: info@talobee.com
Y-tunnus: 2993631-2
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Mikko Hirvonen

Rekisterin nimi

Talobee-portaalin asiakasrekisteri

Rekisterin sisältämät tiedot

Käyttäjän etu- ja sukunimet
Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
Tapahtumahistoria (käsitellyt ja käsittelyssä olevat listaukset, tehdyt remontit)
Käyttäjän sivustolta lähettämät sähköpostiviestit (viestin sisältö ja header-tiedot)

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Talobee Oy:n ja sen asiakkaiden väliseen palvelusuhteiden hoitoon. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi käyttää palvelua, ellet anna henkilötietojasi, kuten nimeä ja osoitetta. Tietoja myös säilytetään toimintapolitiikastamme sekä osittain lainsäädännön asettamista vaatimuksista johtuen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutus ja salassapito

Talobee Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteri on talletettu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimelle, johon on Talobee Oy:n henkilökunnan lisäksi pääsy palveluntarjoajan henkilökunnalla. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietojasi vastaanottavat yrityksemme ja sen työntekijät.

Talobee.com-palvelun ja asiakkaan välinen tietoliikenne on salattu SSL-salauksella. Talobee Oy pidättäytyy vastuusta, mikäli asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon Talobee Oy:stä riippumattomien tietomurtojen takia, esimerkiksi jos palvelimelle tapahtuu tietomurto, jota Talobee Oy:n henkilökunta ei olisi voinut estää. Asiakas on itse vastuussa omasta käyttäjätunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanan, mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

Asiakkaan oikeudet

oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
oikeus tietojen oikaisemiseen
oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
oikeus vastustaa käsittelyä
oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan esittämiin, rekisteriä koskeviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi:
Verkkopalvelussa viiden vuoden ajan lukien viimeisestä kirjautumisesta palveluun sekä sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan.
Lisätietoja asiakasrekisteri- ja tietoturvapolitiikastamme saa osoitteesta info@talobee.com

Talobee Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaille.