Talobee on verkkoportaali, joka yhdistää remontin osapuolet. Näin se toimii:

1. Asiakas julkaisee remonttityöstä ilmoituksen Talobeessä.

Remonttia tai muuta kodin kunnossapitoon liittyvää palvelua tarvitseva asiakas julkaisee Talobee-palvelussa ilmoituksen. Järjestelmä auttaa ilmoituksen laatimisessa kysymällä asiakkaalta kategorian mukaan vaihtelevan määrän kysymyksiä, jotka auttavat työn tyypin ja laajuuden kuvaamisessa. Ilmoituksen julkaiseminen on nopeaa ja helppoa. Tämä on meille tärkeää - mielestämme ilmoituksen listaaminen ei saa olla työlästä tai hidasta.

2. Talobee ilmoittaa tarjolla olevasta työstä urakoitsijoille.

Kun ilmoitus on julkaistu, Talobee ilmoittaa listauksesta urakoitsijoille, jotka tekevät määritellyn kategorian töitä määritellyllä alueella. Näin varmistetaan, että oikeat työt löytävät oikeat urakoitsijat.

3. Urakoitsija ilmaisee kiinnostuksensa.

Urakoitsija tutustuu työn tarkempaan sisältöön ja päättää, onko työ hänelle sopiva. Jos työ on sopiva, urakoitsija ilmaisee kiinnostuksensa klikkaamalla palvelussa ”Olen kiinnostunut”, jolloin urakoitsija tulee näkyviin asiakkaan listalle.

4. Asiakas valitsee sopivimmat urakoitsijat valintalistalleen.

Asiakkaan listalle päätyy useita työstä kiinnostuneita urakoitsijoita. Asiakas voi tutustua urakoitsijoiden profiileihin, kuvauksiin ja heidän aikaisemmista urakoista saamiinsa asiakasarvioihin. Asiakas voi valita valintalistalleen enintään neljä työhön sopivaksi katsomaansa urakoitsijaa.

5. Talobee jakaa yhteystiedot osapuolille. Osapuolet sopivat projektin yksityiskohdista.

Kun molemmat osapuolet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa, Talobee jakaa osapuolten yhteystiedot toisilleen ja ilmoittaa urakoitsijalle, että asiakas on kiinnostunut urakoitsijan palveluista. Urakoitsija ja asiakas sopivat jatkosta suoraan keskenään.

6. Asiakas arvioi urakoitsijan työsuoritteen.

Kun lopullinen valinta on tehty ja työ on toteutettu, asiakas voi antaa urakoitsijalle palautetta ja arvion työstä. Tämä palaute toimii urakoitsijalle suosituksena seuraavissa työssä ja auttaa uusia palvelun käyttäjiä tekemään päätöksiä, jotka perustuvat aitoihin asiakasarvioihin.

Talobeen edut

Talobee säästää aikaa ja vaivaa remontin molemmilta osapuolilta. Palvelu löytää asiakkaalle aidosti kiinnostuneita urakoitsijoita, joilla on työhön sopivaa osaamista. Urakoitsijoiden luotettavuutta voi arvioida edellisten töiden arvioiden perusteella. Pidämme lisäksi Talobeen puolesta kiinni laadusta haastattelemalla kaikki urakoitsijat, ennen kuin heidät hyväksytään alustan käyttäjiksi ammattitaidon ja laadun varmistamiseksi. Hyväksymme palvelun käyttäjiksi vain hyvämaineisia yrityksiä, joilla on yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettuina.

Urakoitsija löytää Talobeestä liidejä, joiden takana on kunnolla tehdyt työn kuvaukset. Asiakkaan valitessa urakoitsijan valintalistalleen on todennäköistä, että asiakas on siinä vaiheessa tosissaan. Emme pakota osapuolia sopimaan tai veloita prosenttiosuuksia tehdystä työstä. Molempien osapuolten ilmaistua kiinnostuksensa veloitamme urakoitsijalta pienen listauspalkkion (tyypillisesti 5,00€ - 30,00€). Työn teettäjälle palvelu on täysin maksuton.

Tavoitteemme on yhdistää remontin tai muun rakennuspalvelun tarvitsija ja toimittaja. Haluamme, että palvelun jokainen osa toimii mutkattomasti, nopeasti ja luotettavasti, kaikille osapuolille.